Eazy privacy statement

Deze website verwerkt persoonsgegevens. Als wettelijke verwerkingsverantwoordelijke hecht Wireless Services B.V. (ontwikkelaars achter het Eazy platform) grote waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Daarom verwerken en beveiligen wij persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden je aan dit goed door te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 2 augustus 2023.

Algemene beginselen

Wij verwerken gegevens in overeenstemming met de eisen van de AVG. Dit betekent onder meer dat:

  • wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, zoals uiteengezet in deze privacyverklaring;
  • we beperken onze verzameling van persoonlijke gegevens tot alleen die persoonlijke gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij zullen je uitdrukkelijke toestemming vragen voordat wij je persoonsgegevens verwerken in de gevallen waarin je toestemming vereist is;
  • wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken hetzelfde te doen;
  • wij respecteren je recht om op jouw verzoek inzage in jouw persoonsgegevens te krijgen en deze te corrigeren of te verwijderen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies, afhankelijk van de door jou geselecteerde optie in de pop-up voor cookievoorkeuren.

Je kunt de cookies bekijken die tijdens je sessie actief zijn op onze cookie-pagina en je voorkeuren wijzigen.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Als je gebruik maakt van onze dienst, worden bepaalde soorten gegevens achtergelaten, waaronder mogelijk persoonsgegevens. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die je rechtstreeks hebt verstrekt in het kader van de door jou gevraagde dienst of waarvan bij verstrekking duidelijk was dat ze zouden worden verstrekt voor gegevensverwerkingsdoeleinden.

Bezoekersstatistieken

Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde op anonieme basis. Deze statistieken zijn niet aan je als individu gekoppeld. Wij maken ook geen gebruik van bezoekersprofielen.

‍Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Je e-mailadres wordt alleen met je uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst met abonnees.

Wanneer je een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de door jou verstrekte gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan.

Openbaarmaking aan derden

Jouw gegevens worden uitdrukkelijk niet openbaar gemaakt aan of gedeeld met derden.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je daarom aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat je er gebruik van maakt.

‍Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigingen in jouw gegevens

Indien je vragen hebt over ons privacybeleid of over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Contact details

Eazy
Newtonlaan 115
3584 BH Utrecht
info@eazy.im
+31 (0)30 – 210 64 99

Go to top